Et skoleår på H10

Intro-uge
Vi starter skoleåret med en tre-dages
Introtur.

Studieuger
Obligatoriske fag
Dansk, matematik og engelsk 19 lektioner
Projekt F - 4 lektioner
Tilbudsfag - 7 lektioner

OSO-forløb
Obligatorisk selvvalgt opgave. En opgave, der tager udgangspunkt i
uddannelsesplanen og handler om din kommende ungdomsuddannelse.

Obligatoriske brobygning.
Obligatorisk brobygning til de gymnasiale og erhvervsrettede Ungdomsuddannelser.

Projekt -F
I disse forløb gør vi noget andet, end vi plejer. Det kan fx være:
• Studietur
• Erhvervspraktik
• Brobygning
• Faglige kurser
• Synopseskrivning

Afsluttende prøver
Skoleåret afsluttes med folkeskolens 10.
klasse-prøver eller afgangsprøver.

Tilbudsfag i 10. klasse (H10)

Antal lektioner pr. uge i studieuger

Obligatoriske fag
Dansk  - 7 Lek.
Matematik - 6 Lek.
Engelsk - 6 Lek.
Tilbudsfag
Ekstra
Dansk matematik og engelsk - 2 Lek.
Tysk/fransk - 4 Lek.
Fysik/kemi - 3 Lek
Valgfag
Idræt - 3 Lek.
Samfundsfag - 3 Lek.
Madkundskab - 3 Lek.
Lektiecafé/Studietid - 3 Lek.

UU- Vejledning i H10

I forbindelse med 10. klasse arbejder H10 og UU-Sjælsø målrettet med uddannelsesafklaring.
• Kender du alle dine muligheder?
• Er du villig til at prøve andre veje?
• Er du realistisk?
Dette er nogle af de spørgsmål, som vi arbejder i 10. klasse.
Lone Olesen, som er den tilknyttede vejleder, har kontor lige ved siden af klasselokalerne og er en
daglig del af livet i 10. klasse.
Læs mere på UU-sjælsø.dk
UU vejlederens kontaktoplysninger
Lone Olesen UU-Vejleder lone@uu-sjaelsoe.dk T +45 7268 4466