Åbningstider på skoledage:

Vi har morgenåbent fra kl. 7.00 til kl. 8.00 alle ugens dage.

Vi åbner igen ved skoletids ophør og lukker kl. 17.00 alle ugens dage.

Åbningstider på skolefridage:

På skolefridage og ferier er åbningstiden fra kl. 7.00 til kl. 17.00.

I forbindelse med skoleferie og fridage vil der blive sendt særskilte ferietilmeldinger ud via forældreintra.

Lukkedage i SFO, "Basen" og ”Huset”:

Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfarstdag og uge 29 og 30 i sommerferien. I uge 31 vil der være fælles åbent i en af kommunens SFO'er. I 2019 er der fælles SFO på Hørsholm Skole.

Indmeldelse og udmeldelse:

Ansøgning om optagelse i SFO sker normalt i forbindelse med indmeldelse i skolen. Tilflyttere og andre kan melde deres børn i SFO ved at skrive til dos-post@horsholm.dk

Udmeldelse af SFO skal ske med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Ved forældreorlov eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. Du udmelder dit barn af SFO ved at skrive til dos-post@horsholm.dk

Takster 2021:

Egenbetalingen opkræves forud og er forfalden til betaling den 5. i måneden.

Taksterne er angivet i kr. pr. måned.

SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 1.927 kr. pr. måned (juli er betalingsfri).
SFO (0. klasse - 3. klasse) 1.927 kr. pr. måned (juli betalingsfri).
SFO (4. klasse - 6. klasse) 954 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

Der er mulighed for søskendetilskud og for at søge friplads.

Øvrige aktiviteter:

Hver uge lægges aktivitetsplan på skolens intranet.