Åbningstider på skoledage:

Vi har morgenåbent fra kl. 7.00 til kl. 8.00 alle ugens dage.

Vi åbner igen ved skoletids ophør og lukker kl. 17.00 alle ugens dage.

Åbningstider på skolefridage:

På skolefridage og ferier er åbningstiden fra kl. 7.00 til kl. 17.00.

I forbindelse med skoleferie og fridage vil der blive sendt særskilte ferietilmeldinger ud via Aula.

Lukkedage i SFO, "Basen" og ”Huset”:

Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfarstdag, Grundlovsdag samt uge 29 og 30 i sommerferien. I uge 31 vil der være fælles åbent i en af kommunens SFO'er.

Takster SFO:

https://www.horsholm.dk/borger/dagtilbud-skole-og-familieliv/betaling-og-tilskud-dagpleje-vuggestue-boernehave-og-sfo

Egenbetalingen opkræves forud og er forfalden til betaling den 5. i måneden. Se takster på kommunens hjemmeside:

Der er mulighed for søskendetilskud og for at søge friplads.