Åbningstider på skoledage:

Vi har morgenåbent fra kl. 7.00 til kl. 8.00 alle ugens dage.

Vi åbner igen ved skoletids ophør og lukker kl. 17.00 alle ugens dage.

Åbningstider på skolefridage:

På skolefridage og ferier er åbningstiden fra kl. 7.00 til kl. 17.00.

I forbindelse med skoleferie og fridage vil der blive sendt særskilte ferietilmeldinger ud via Aula.

Lukkedage i SFO, "Basen" og ”Huset”:

Vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfarstdag og uge 29 og 30 i sommerferien. I uge 31 vil der være fælles åbent i en af kommunens SFO'er.

Indmeldelse og udmeldelse:

Ansøgning om optagelse i SFO sker normalt i forbindelse med indmeldelse i skolen. Tilflyttere og andre kan melde deres børn i SFO ved at skrive til dos-post@horsholm.dk

Udmeldelse af SFO skal ske med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Ved forældreorlov eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. Du udmelder dit barn af SFO ved at skrive til dos-post@horsholm.dk

Takster 2021:

Egenbetalingen opkræves forud og er forfalden til betaling den 5. i måneden.

Taksterne er angivet i kr. pr. måned.

SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 1.927 kr. pr. måned (juli er betalingsfri).
SFO (0. klasse - 3. klasse) 1.927 kr. pr. måned (juli betalingsfri).
SFO (4. klasse - 6. klasse) 954 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

Der er mulighed for søskendetilskud og for at søge friplads.

 

Ved skoleindskrivning indskrives dit barn automatisk i SFO, på den skole dit barn får plads pr. 1. maj.

Senere indmeldelse i SFO sker på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk. Du skal bruge NemID. Indmeldelse sker pr. den 1. eller 16. i måneden. 

Dit barn er indmeldt SFO indtil udgangen af 6. klasse. Ønskes barnet udmeldt før, sker udmeldelse af SFO med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Du udmelder dit barn på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk under Min side. Du skal bruge NemID.

Ved forældreorlov, skoleskift eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. 

Bor du i anden kommune foregår ind- og udmeldelse skriftligt til Center for Dagtilbud og Skole.

Der er ikke venteliste ved indmeldelse.