Retningslinjer for skole-hjem samarbejde

Forældremøder

Der afholdes et forældremøde i hver klasse i et skoleår. På mødet deltager klassens teamlærere (oftest klasselærer og matematiklærer). I børnehaveklasse og 1. klasse deltager skolepædagogen. Mødet afholdes i august september måned.

I de klasser der skal på lejrskole afholdes et ekstra forældremøde omkring afviklingen af lejrskolen. På mødet deltager de lærere, der tager med klassen på lejrskole.

I børnehaveklasse, 2. klasse og 4. klasse afholdes et ekstra forældremøde, i forbindelse med Hørsholm Kommunes projekt ”Forældre på banen”. (Ligger der lejrskole i 4. klasse, afholdes der to forældremøder).

Faglærere deltager i forældremøderne på følgende klassetrin:

I 3. klasse deltager engelsklærer.
I 7.klasse deltager faglærere i de nye prøveforberedende fag (forældremøderne lægges samme dag på årgangen).
I 9. klasse deltager faglærere i prøvefag med info om prøveformer (forældremøderne lægges samme dag på årgangen).
På 6. årgang afholdes der orienteringsmøde om valg af tilbudsfag (tysk/fransk) med deltagelse af faglærere fra disse fag.

I forbindelse med det ene forældremøde på 7. årgang inviteres kommunens SSP-konsulent.

Skole-hjem samtaler

Der afholdes en skole-hjem samtale på klassetrinnene efter følgende plan:

Børnehaveklasse

1 samtale, hvor børnehaveklasseleder og skolepædagog deltager – 15 min/elev-

1 samtale, hvor børnehaveklasseleder og lærer deltager – 15 min/elev

1. klasse

2 samtaler med deltagelse af 2 teamlærere – 15 min/elev. Skolepædagogen deltager i den ene samtale.

Principper vedtaget af skolebestyrelsen
Vedtaget den 12. april 2011