Alle skal vise hensyn.
Du skal rette dig efter de anvisninger lærere og pædagoger giver.
Du må ikke forstyrre undervisningen.

Du skal undgå, at gøre noget der skader personer eller beskadiger ting.

Du skal behandle skolens inventar og materialer ordentligt.

Du skal tale og skrive pænt – nedsættende sprog samt mobning accepteres ikke.

Når du færdes indendørs, skal du gå.

Hvis du må være i klassen i frikvartererne, skal det foregå under rolige former.

  • Indskolingen har udeordning i pauserne.
  • På mellemtrinnet aftales inde- og udeordning på årgangene, og det besluttes på et afdelingsmøde.
  • I udskolingen må du forlade skolen i mellemtimer og pauser, hvis du har dine forældres skriftlige tilladelse. Du må også godt opholde dig i klassen.

Boldspil skal foregå udendørs på de anviste arealer i pauser og efter læreren anvisning.

Du må ikke løbe på skateboard, løbehjul og rulleskøjter i skolegården og på indendørs arealer. Du må ikke cykle eller køre på knallert på skolens arealer.

Du skal gå til din klasse, når der er teaterringning[1]. Når det ringer ind, skal du være parat ved din plads med relevant materiale til undervisningen.

Du skal stille din cykel eller knallert på de anviste pladser ved fodgængerovergangen og ved SFO.          

Du må ikke ryge og drikke alkohol på skolen.

Sammen med dine forældre, har du ansvaret for de ting, du medbringer i skolen.

Du må gerne medbringe mobiltelefon. Det er kun tilladt, at have mobiltelefonen tændt i timerne, hvis læreren har godkendt det til brug i undervisningen.

Hvis du bruger mobiltelefonen uden tilladelse i timerne, bliver den konfiskeret og bragt til kontoret. Første gang den bliver konfiskeret, kan du selv hente den ved skoledagens afslutning. I gentagne tilfælde kan den hentes ved skoledagens afslutning efter aftale mellem dine forældre og kontoret.

Hvis du kommer til, at anrette skade på skolens eller andres ejendom, må du og dine forældre forvente erstatningskrav. Dette gælder også ved bortkomst af bibliotekets bøger og øvrige materialer tilhørende skolen.

Ved skoletidens ophør skal du forlade skolens område.

I klasselokalet og det faglokale, der forlades efter endt undervisning, skal der være ryddet op, stolene skal være sat på plads, og der skal være fejet.

I tilfælde af snevejr henvises til snereglerne.


Teaterringning er et kort ring 2 minutter inden pausen slutter. Det signalerer, at det er tid til, at gå til klassen og gøre klar til undervisning. Teaterringning bruges ved slutning af 12-pausen.