Ved skoleindskrivning indskrives dit barn automatisk i SFO, på den skole dit barn får plads pr. 1. maj.

Senere indmeldelse i SFO sker på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk. Du skal bruge NemID. Indmeldelse sker pr. den 1. eller 16. i måneden. 

Dit barn er indmeldt SFO indtil udgangen af 6. klasse. Ønskes barnet udmeldt før, sker udmeldelse af SFO med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Du udmelder dit barn på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk under Min side. Du skal bruge NemID.

Ved forældreorlov, skoleskift eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. 

Bor du i anden kommune foregår ind- og udmeldelse skriftligt til Center for Dagtilbud og Skole.

Der er ikke venteliste ved indmeldelse.