Ved skoleindskrivning indskrives dit barn automatisk i SFO på den skole, dit barn får plads pr. 1. maj.

Du kan ind og udmelde dit barn via pladsansvisningen

Senere indmeldelse i SFO sker på siden  Du skal bruge MitID. Indmeldelse sker pr. den 1. eller 16. i måneden. 

Dit barn er indmeldt SFO indtil udgangen af 6. klasse. Ønskes barnet udmeldt før, sker udmeldelse af SFO med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. 

Ved forældreorlov, skoleskift eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel.