Skip til hoved indholdet
    Hjem Undervisning Læseklasse

Læseklasse

Læseklasserne henvender sig til børn med konstaterede læse- og stavevanskeligheder, der har modtaget specialundervisning, men ikke har profiteret tilstrækkeligt heraf, og som er svære at give et tilstrækkeligt kvalificeret tilbud i en normalklasse.

Eleverne i læseklasserne er delt op i to klasser; en mellemtrinklasse, LK1 (4-6.klasse) og en udskolingsklasse, LK2 (7.-9.klasse).
Hver af de to læseklasser er normeret til 8 elever, men på baggrund af visitationen kan det ske, at læseklasserne udvides for et år ad gangen. (Pt. er der henholdsvis 12 og 10 elever i LK1 og LK2)

Undervisningen tilrettelægges efter en fast struktur, med ekstra dansktimer. Der er altid flere lærere til stede i en undervisningslektion. Undervisningen tilrettelægges efter gavnlige læsemetoder med inddragelse af it.
Læseklasserne deltager i skolens fællesarrangementer på lige vilkår som eleverne fra almenklasserne, når det giver mening. Det være sig for eksempel idrætsuge og motionsdag.
Undervisningen foregår som oftest på mindre hold, hvor eleverne modtager undervisning med udgangspunkt i deres individuelle behov og zonen for nærmeste udvikling.
Brug af it og indarbejdelse af de it-kompenserende hjælpemidler er en væsentlig del af undervisningstilbuddet i læseklasserne.
Der udarbejdes løbende individuelle handleplaner, og der er et tæt skole-hjemsamarbejde.


Der re-visiteres til læseklassen hvert år i januar, hvor den enkelte elevs forældre sammen med læseklassens lærere, skolens afdelingsleder og psykolog drøfter, om eleven profiterer af tilbuddet og fortsat skal deltage i undervisningen i en af læseklasserne, eller om eleven skal fortsætte sin skolegang et andet sted. Som oftest er forløbet i læseklassen flerårigt.

Der er mulighed for prøveafholdelse i alle fag

Spørgsmål om læseklasserne kan rettes til skoleleder Michael Geilager på 48496400 eller vallerød _skole@horsholm.dk

Vallerødskolen
Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst
Telefon: 48 49 64 00
vallerod_skole@horsholm.dk

Åbningstider