UU-vejleder Lone Olesen træffes på skolen alle hverdage efter aftale og har kontor overfor samlingssalen.
Desuden på alle hverdage på mobil 7268 4466 eller via mail: lone@uu-sjaelsoe.dk

Vejlederen har:

 • en bred og dyb viden om uddannelsessystemet, kvalifikationskrav og muligheder
 • overblik over adgangskrav, dispensationer og muligheder for støtte
 • kompetence til at helheds- og målgruppevurdere
 • teoretisk baserede spørge- og lytteteknikker, som bidrager til elevernes indsigt, refleksion, afklaring og handling i forhold til uddannelse
 • evnen til at skifte mellem ekspert- og facilitatorrolle


Vejledning i 7. - 9. klasse
UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som

 • Kollektiv vejledning for alle
 • Individuel vejledning, gruppevejledning


UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
 • Uddannelse og Job, et obligatorisk emne i grundskolen
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg
 • Information til forældre på forældreaftener og på Aula
 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk etc.

 

UU-Sjælsø er et samarbejde mellem Allerød og Hørsholm kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år (KUI), samt grundskoleelever i Rudersdal. Læs mere på uu-sjælsø.dk