Velkommen til Vallerødskolens Natur og Bevægelses SFO

SFO'en er et fritidstilbud til skolens elever for 0. klasse til og med 6. klasse med særlig fokus på Natur og Bevægelse.

SFO'en er fordelt i 3 afdelinger, hvor børn fra 0. og 1. klasse er tilknyttet SFO og børn fra 2. og 3. klasse er tilknyttet "Basen". Børn fra 4. og 6. klasse er er tilknyttet "Huset".

Børn der skal starte i 0. klasse på Vallerødskolen starter 1. maj i SFO. Vores mål med Maj børnene er at skabe rammerne, hvor børn etablerer venskaber, møder udfordringer og får en tryg og gradvis tilvænning til skolen. Ligeledes vil der i perioden fra 1. maj og frem til skolens sommerferie blive arbejdet med klassedannelse. Kommende Maj børn vil blive tilknyttet SFO.

I forbindelse med opstart af Maj børn vil 1. klasserne flytte afdeling fra SFO til Basen og 3. klasserne flytte afdeling fra Basen til Huset.

SFO’en er centralt placeret i indskolingen, hvor vi er omgivet af to legepladser, multibane samt et stort grønt område bag SFO’en, hvor vi har vores bålplads. Det grønne område bruges ligeledes til forskellige boldspil og leg. Her ud over er Vallerødskolens SFO placeret i gå afstand til skov og strand. Foruden egne basislokaler gør SFO brug af skolens lokaler, bl.a. to gymnastiksale.

SFO på Vallerødskolen fungerer som en integreret del af skolen. I samarbejdet mellem skole og SFO lægger vi vægt på fælles værdier, principper og omgangsformer.

SFO, skolepædagogerne og lærerne indgår i et tæt samarbejde om det enkelte barn, idet skolepædagogens arbejde er fordelt med timer i skoledelen og SFO. Alle børn bliver set over en hel dag både som elev og barn i SFO, hvilket gør, at der skabes kontinuitet og rød tråd i hverdagen for det enkelte barn.
SFO-lederen indgår i skolens ledelsesteam.

SFO’s målsætning for en god dag for børn og voksne i SFO, "Basen" og ”Huset”:

SFO’en skal danne rammerne for en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor børnene udfordres, udvikler sig og bliver mødt med alderssvarende krav.

Det er vores ansvar at tilrettelægge et miljø, som sikrer udvikling i børns leg og selvvalgte projekter. I SFO, "Basen" og ”Huset” skal børnene møde voksne, som er parate til at lede aktiviteter, hvor børn indgår som ligeværdige deltagere, og sammen med andre børn indgår i et forpligtende samvær. De voksne i SFO, "Basen" og ”Huset” er ansvarlige for at skabe et miljø, som udviser anerkendelse, nærvær, er inkluderende og har forståelse for empati i relation til det enkelte barn.

  • At man som barn har valgfrihed til selv at vælge, hvilke aktiviteter og værksteder man gerne vil deltage i og på den måde blive bevidst om at strukturere sin egen fritid.
  • At det andre gange er de voksne, der planlægger anderledes aktiviteter/værksteder eller emneuger, for at inkludere alle børn i fællesskabet, samtidig med at vi ønsker at udfordre og udvikle børnene.
  • At børns venskaber har stor betydning i SFO, "Basen og ”Huset”, og at de voksne er med til at skabe åbninger og rammer for at venskaber bevares og nye opstår.
  • At legen har en fast plads i SFO. Legen stiller krav om organisering, at der forhandles om indhold, roller, regler og laves aftaler, inden legen kan gå i gang.

 

Kontrolleret fremmøde og tilsynspligt:

På Vallerødskolens SFO er der tilsynspligt til og med 6. klasse. Dette betyder bl.a., at børnene ikke kan komme og gå som de vil, men at der skal føres tilsyn med, hvornår de møder op samt forlader SFO.

Børnene må derfor ikke forlade SFO’en, medmindre der ligger en klar aftale med forældrene herom.

I praksis foregår det på den måde, at når børnene har fri fra skole mødes de ved klassen af en pædagog, der krydser børnene ind på klassens krydsliste og fortæller om dagens aktivitetsmuligheder.
Når børnene hentes eller går hjem, er det derfor vigtigt, at de krydser sig ud og lige så vigtigt, at de får sagt farvel til den voksne ved krydslisterne/telefonen. Dette er nødvendigt, for at vi kan se, at det pågældende barn ikke længere er i SFO’en.

Tilsynspligten er gældende i den tid børnene tilbringer i SFO. Det vil sige, hvad enten børnene er inde, ude eller på tur med SFO.

Åbningstider:

Mandag til Fredag kl. 07:00 - 08:00, morgenåbningen foregår i afdelingen for 0. og 1. Morgenåbning er gældende for alle børn i SFO, "Basen og "Huset". Vi åbner igen efter skoletidsophør og lukker kl. 17:00.

I skoleferier og skolefridage: kl. 07:00 - 17:00

SFO'en er lukket på alle helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsferien, juleaftensdag, mellem jul og nytår samt uge 29, 30 og 31 i sommerferien. Dog vil der være fælles kommunal SFO åbent på Usserød Skole i uge 31 2024. Vallerødskolens SFO åbner op igen i uge 32.