Skip til hoved indholdet
    Hjem Samarbejde med forældre Kontaktforældre

Kontaktforældre

Kontaktforældre - Hvordan?

Her vil vi kort opliste en række centrale spørgsmål angående kontaktforældrearbejdet.


Kontaktforældrenes rolle

Kontaktforældrene er:

  • Bindeled mellem bestyrelse og skolens øvrige forældre
  • Sparringspartner for bestyrelsen
  • Talerør for klassernes forældre
  • Særlig samarbejdspartner for klasselærer, f.eks. i forbindelse med planlægning af forældremøder

 

Kontaktforældrene kan:

  • Påtage sig eller uddelegere opgaver i forbindelse med festudvalg, lejrskoler o.lign.
  • Hjælpe nye familier tilrette
  • I øvrigt variere sine opgaver i forhold til engagement og temperamentHvad kræves af mig?

Det vigtigste for at påtage sig opgaven, er interesse for elevernes trivsel, viljen til at samarbejde og lyst til at se verden fra flere sider og i et bredere perspektiv.Valg af kontaktforældre

Der vælges to kontaktforældre i hver klasse.

Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde i skoleåret. Valget gælder for 1 år.


Procedure for kontaktforældremøder

Der er to årlige kontaktforældremøder. Det første møde er i oktober/november efter valg af kontaktforældre i klasserne i september. Indholdet kan være et debatemne eller et foredrag.

Det andet møde er i marts, efter 2. forældremøde i klasserne. Emner bestyrelsen måtte ønske behandlet bredere, kan således nå at komme på kontaktforældremøde, klasseforældremøde og tilbage til kontaktforældremøder.

Ud over det ovennævnte kan punkter på møderne være generel information fra skolen om emner, der har bred interesse, f.eks. byggeplaner for skolen. o.lign.

Vallerødskolen
Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst
Telefon: 48 49 64 00
vallerod_skole@horsholm.dk

Åbningstider