Kære forældre og elever

Elever der er fyldt 12 år, har nu mulighed for at blive testet for Covid-19 på skolen, mens de er i skole.

Testen som anvendes, er en hurtigtest. Testen tages som næsebortest, hvor podepinden skal 2 - 4 cm. op i næsen. Testen foretages af podere, der er uddannet til opgaven.

Testen er frivillig. Vi opfordrer til, at alle elever der er fyldt 12 år bliver testet. På den måde bidrager I til smitteopsporingen.

Samtykke

For elever der er under 15 år, kræver testen et samtykke fra elevens forældre/værge. Som forældre kan I give jeres samtykke via Aula under ”min profil”. Samtykket er gældende frem til 1. juli 2021.

Da vi begynder at teste på skolerne lige efter påske, må I meget gerne give samtykke senest 5. april 2021.

Samtykkeerklæringerne opbevares sikkert på Aula. I kan til enhver tid trække et samtykke tilbage. Såfremt I ønsker at trække samtykket tilbage, skal det ske via mail til skolens hovedmail, som I finder på skolens hjemmeside.

Elever der er fyldt 15 år, giver selv deres samtykke. Det sker mundtligt i forbindelse med selve testen.

Svar på test

Svar på test finder I på sundhed.dk og via MinSundhed app’en. Testsvar der gives her kan også anvendes i situationer, hvor der stilles krav om negativt testresultat.

Der gives kun direkte besked til eleven og elevens forældre hvis testresultatet er positivt. Hvis du ikke har modtaget besked inden for 30 minutter, kan du forvente at testen er negativ.

Hvis testen er positiv kontakter skolens personale eleven og elevens forældre. Skolens personale foretager endvidere den nødvendige information og hjemsendelse af klassekammerater og medarbejdere der er nære kontakter til den smittede.

Positive prøvesvar indberettes desuden til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med smitteopsporing.

Spørgsmål til ovenstående kan sendes på sikker post til Center for Dagtilbud og Skole via Kontakt Hørsholm Kommune (horsholm.dk).

Sådan behandles data

Testsvar indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), hvor data bliver gemt i 10 år jf. Sundhedsloven. Hørsholm Kommune har en databehandleraftale med Sundhedsdatastyrelsen og er dataansvarlig for de indsamlede oplysninger. Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at muliggøre Hørsholm Kommunes opgaver i forhold til smitteopsporing i tilfælde af Covid-19.

Positive prøvesvar indberettes desuden til Styrelsen for Patientsikkerhed via telefon. Ved indberetningen oplyses navn, personnummer og telefonnummer. Oplysningerne registreres og anvendes i forbindelse med smitteopsporing i arbejdet med at bekæmpe epidemien.

Venlig hilsen,

Hanna Bohn Vinkel