UU vejleder

UU-vejledning på Vallerødskolen

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, klasselærere og UU-vejlederen.

UU-vejlederen træffes alle hverdage på mobil 72 68 44 66

UU-vejlederens vejledning af eleverne kan foregå på flere måder:

som kollektiv vejledning
som gruppesamtaler
som individuel vejledning for elever, der har svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv
Vejledningen tager udgangspunkt i elevernes elev- og uddannelsesplaner.

UU-vejlederen bistår og deltager i planlægningen af:

  • UEA (Uddannelses -, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering)
  • Uddannelsesplaner
  • IT - baserede vejledningsmaterialer som fx www.ug.dk, www.genvej.nu og UU-Sjælsøs egen hjemmeside
  • Erhvervspraktik
  • Introkurser
  • Brobygning
  • Virksomhedsbesøg
  • Gæstelærerbesøg
  • Forældrearrangementer, fx Uddannelsesaften
  • Diverse vejledningsaktiviteter
Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

Yderligere informationer findes på www.uu-sjaelsoe.dk