UU vejleder

UU-vejledning på Vallerødskolen

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens

ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

 

UU-vejleder Lone Olesen har kontor på Vallerødskolen. 

Lone kan træffes alle hverdage på mobil 7268 44 66 eller via mail: lone@uu-sjaelsoe.dk

 

Uddannelse og Job i 1. - 9. klasse

UU-vejlederen varetager undervisningen i det timeløse fag; Uddannelse og Job.  

 

Vejledning i 7. - 9. klasse   

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som

 • *       Kollektiv vejledning for alle
 • *       Gruppevejledning
 • *       Individuel vejledning

 

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
*      
Uddannelse og Job 

 • *       Erhvervspraktik i 9. klasse
 • *       Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse
 • *       UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangementer
 • *       Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 • *       Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • *       Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 • *       Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg
 • *       Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk og uu-sjælsø.dk 

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse.

Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

 

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.