Skolebibliotek

SKOLEBIBLIOTEKETS UDLÅNSTIMER

Som det fremgår af nedenstående skema, har alle klasser til og med 10. klasse fået tildelt en halv ugentlig lektion på Skolebiblioteket, hvor eleverne dels kan låne frilæsningsbøger, dels kan få hjælp til at finde egnede bøger til brug i forbindelse med emnearbejder og projekter.

LÅNEREGLER:

Elever i børnehaveklasserne må have 1 bog hjemme af gangen.

Elever i 1. klasse må have 2 bøger hjemme af gangen.

Elever i 2.-10. klasse må have 4 frilæsningsbøger hjemme af gangen samt et passende antal bøger til brug i undervisningen.

LÅNETID:

Eleverne må beholde bøgerne i max. 1 måned.

PAS GODT PÅ BØGERNE!!!

Eleverne har ansvar for de bøger, de låner, og skal erstatte ødelagte eller bortkomne bøger.

SKOLEBIBLIOTEKETS ÅBNINGSTID:

Vi har normalt åbent alle dage fra klokken 8.00 -14.30 undtagen mandag og fredag, hvor vi lukker 13.35.


Venlig hilsen

Skolebibliotekarerne