Sådan modtager vi nye lærere på Vallerødskolen

April: Ansættelse

April/maj: Ledelsen taler med nye lærere om fagfordeling. De tildeles et grundskema og placeres i team.
Kontaktlærerne til de "nye" findes i forbindelse med fagfordeling.

Maj: Inviteres til at deltage i planlægningsdagen og præsenteres her for deres kontaktlærer.

Juni: Planlægger sammen med deres team. Klasselærerne husker at indkalde

August: Hyggeinformationsaften" for de nyansatte og ledelse, samt evt. relevante gæster. Denne aften informeres grundigt om dagligdagen på skolen, PSC, IT, ... Afsluttes med spisning.

Oktober: Fest for skolens ansatte

Alle, især kontaktlærer og afdelingsledere er opmærksomme på at informere og hjælpe nye lærere, inddrage dem i relevant arbejde og hyggelige stunder på skolen.

I skoleåret er alle nyuddannede lærere på Vallerødskolen tildelt 15 timers individuel tid. Desuden tildeles alle nyansatte lærere 10 timer til en tutor-ordning, hvor hver nyansat får tildelt en Tutor. Denne er en lærer på skolen, der skal hjælpe med råd og vejledning.
Læs mere om Kommunen på www.horsholm.dk