Baggrund for Læseklasserne

I Hørsholm Kommunes skolepolitik er inklusion et hovedmål. Det er et mål, at blive bedre til at inkludere elever med specialundervisningsbehov. Vi skal således bl.a. opkvalificere kommunens samlede kompetencer omkring at opspore og undervise elever med læsevanskeligheder. Dette gøres bl.a. ved at bruge de midler, der nu bruges til at sende elever på specialskoler, på en læseklasse på Vallerødskolen i Hørsholm, således at eleverne kan forblive i deres nærmiljø, samtidig med at de får et kvalificeret tilbud.