Velkommen til Vallerødskolen

Vi glæder os til at byde Maj-børnene velkommen på Vallerødskolen mandag den 2. maj 2016 kl. 09:00 på Volden ved indskolingen.

Nyheder fra horsholm.dk

Godkendelse af sluse i Usserød Å

Afgørelse efter Lov om vandløb, lovbek. nr. 1579 af 8. december 2015. Godkendelse af opsætning af sluse i Usserød Å ved Mortenstrupvej i Hørsholm Kommune - jf. reglerne i vandløbsloven om regulering af vandløb